Mimarlıkla İlgili Haberler ve Yararlı Linkler

N & D Mimari Ofis

"Türkiye'de Çağdaş Mimarlık?" Metin Yarışması
Teslim Tarihi :20.02.2009

 

Mimarlar Derneği 1927, çağdaş Türkiye mimarlığını tanımlayan ve tartışan bir denemeler seçkisi oluşturmak üzere, mimarlık öğrencilerini, günümüz mimarlık ortamı ve üretimi hakkında gözlem ve düşüncelerini paylaşmaya davet ediyor.
Türkiye'de çağdaş mimarlık ortamı ve üretimini değerlendiren düşünsel çerçeveleri, 'doğu-batı', 'evrensel-bağlamsal', 'yerel-küresel' gibi yerleşik kavram çiftleri üzerinden kurgulamak olası. Öte yandan, günümüz mimarlığının sınırlarını ve barındırdığı çeşitliliği farklı bakışlarla yorumlamak ve alternatif düşünsel çerçeveler da olası. Bu çerçeveler, belirtilen kavram çiftlerinin yeniden yorumlanmasının yanı sıra, yeni kavramsal eşleştirmeler, karşılaştırmalar ya da anahtar sözcük/ler ve tema/lar üzerinden de oluşturulabilir.
"Türkiye'de Çağdaş Mimarlık?" Metin Yarışması, mimarlık öğrencilerinin önerdikleri özgün düşüncelerle günümüz mimarlığını tartıştıkları metinleri görsel malzeme eşliğinde bir araya getirerek, Türkiye'deki çağdaş mimarlık ortamını anlamaya ve değerlendirmeye yönelik katkı sağlamayı hedefliyor.
Değerlendirme Kurulu:
Nermin Atılkan
Elvan Altan Ergut
Yakup Hazan
İlhan Kesmez
Lale Özgenel

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın ilanı: 15 Aralık 2008, Pazartesi
Teslim Tarihi: 20 Şubat 2009, Saat 18.00
Sonuçların İlanı: 20 Mart 2009

Detaylı Bilgi için:
http://www.md1927.org.tr

-----------------------------------------------------------

Sinan'ın Kentleri; Kentlerde Sinan İmgesi Afiş Yarışması
Son Teslim Tarihi :27.02.2009
Dosyalar
Katılımcı Formu
Yarışma Şartnamesi

Her yıl Nisan ayının 9'u Mimar Sinan'ı Anma Günü olarak kutlanmakta ve izleyen hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl büyük usta Sinan'ı, ölümünün 421.yılında anacağız.

Sinan'ın elinden çıkan her bir külliye, medrese, cami ya da hamam, bulunduğu kente sadece yeni değerler kazandırmakla kalmayıp, çoğu zaman o kentlerle birlikte anılan imgelere dönüşmüştür. Bu bakışla, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, 6–9 Nisan 2009 tarihleri arasında, Sinan'ın Kentleri; Kentlerde Sinan İmgesi temalı bir etkinlik düzenleyecektir. Ulusal bir sempozyumun yanı sıra, etkinlik kapsamında aynı tema ile bir afiş yarışması açılmıştır. Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan afişler, açılacak olan bir sergiyle tanıtılacak ve Mimarlar Odası tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılacaktır.

Sinan Günleri 2009 Organizasyon Komitesi
Burak ASİLİSKENDER
Hikmet ELDEK
Güntülü GÜNDOĞ
Seven YÜCEL
Eda VELİBAŞOĞLU

Yarışma Takvimi
Son Teslim Tarihi : 27 Şubat 2009
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 10 Mart 2009
Sonuçların Açıklanması : 13 Mart 2009
Ödül Töreni-Sergi Açılışı : 6 Nisan 2009

Ödüller
Birincilik Ödülü : 3,000 YTL
İkincilik Ödülü : 2,000 YTL
Üçüncülük Ödülü : 1,500 YTL
1.Mansiyon : 1,000 YTL
2.Mansiyon : 1,000 YTL

Seçici Kurul
Burak ASİLİSKENDER, Y. Mimar Dr. (YTU)
Yeşim ALEMDAR, Y. Mimar (ODTU)
Hakan MAHİROĞLU, Mimar (ITU)
Murat GERMEN, Kent Plancısı (ITU)
Alidost ERTUĞRUL, Y. Mimar (YTU)
Pembegül SELMAN, Mimar (ITU)
Hakan ÖZKAN, Mimar (GU)

Yedek Seçici Kurul Üyeleri
Eda VELİBAŞOĞLU, Y. Mimar (ITU)
Rıza Gengeç, Mimar (KTU)

Raportörler:
Güntülü GÜNDOĞ, Y. Mimar (EU)
Hikmet ELDEK, Y. Mimar (EU)
Seven YÜCEL, Y. Mimar (EU)

Detaylı Bilgi için:
Sinan'ın Kentleri; Kentlerde Sinan İmgesi
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi
Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No:30
Kocasinan/KAYSERİ
T: 0352 222 8695
W: www.kaymimod.org
e: --------------------------------------------------------------------------------------------

Mimarlık Okumaları Atölyesi: 2. Ödüllü Okuma, Değerlendirme Yazıları Seçkisi

 

 

Mimarların ve mimarlık öğrencilerinin sanat, toplum bilimler, şehircilik, mimarlık tarihi, kültürü ve eleştirisi ile ilgili kitapları okumalarını, değerlendirmelerini, eleştirmelerini, özgün fikirler geliştirip bunları yazılı olarak ifade etmelerini özendirmek, ödüllendirmek ve bu yolla, mimarlık kültürü ve bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Mimarlık Vakfı, 2009 Yılı Mimar Sinan Haftası etkinlikleri kapsamında 2. Ödüllü Okuma, Değerlendirme Yazıları seçkisini düzenliyor. Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan metinler kitap halinde yayımlanacak.

Atölyeler, mimarlar ve mimarlık öğrencilerine yönelik olarak iki ayrı kategoride yapılacak. Ödüller, mimarlık kategorisi için 2000 YTL, mimarlık öğrencileri kategorisi için 1000 YTL olarak belirlenmiş. Her kategori için 5 adet ödül verilecek.

Sorular için son gün

: 6 Şubat 2009

Çalışmanın son teslim tarihi

: 6 Mart 2009, Saat: 17.00

Mimarlık Öğrencileri kolokyumu

: 19 Nisan 2009, Saat: 13.00 – 16.00

Mimarlar kategorisi kolokyumu

: 19 Nisan 2009, Saat: 16.15 – 19.15

Ortak ödül töreni

: 19 Nisan 2009, Saat: 19.30

Kolokyumun Yeri:
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası
Kemankeş Mahallesi Mumhane Cad. No: 44 – 49 Karaköy, İSTANBUL

Jüri

Mimarlar Kategorisi:

Asil Jüri
Nur Esin
Şengül Öymen Gür
Doğan Hasol
Deniz İncedayı
İlhan Tekeli

Yedek Jüri
Ayşen Ciravoğlu

Raportörler:
Gül Yücel
Selin Emir

Mimarlık Öğrencileri Kategorisi:

Asil Jüri
Ali Cengizkan
Esra Fidanoğlu
Kubilay Önal
Ayşe Şentürer
Gürhan Tümer

Yedek Jüri
Gül Köksal

Raportörler
Gül Yücel
Serhat Başdoğan

Başvuru ve Detaylı Bilgi için:
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Barbaros Bulvar 34349 Beşiktaş / İSTANBUL
e: mimarist@mimarist.org.tr
T: 0212 227 69 10 ve 11
F: 0212 236 85 28
W: www.mimarist.org.tr
W: www.mimarlikvakfi.org.tr

--------------------------------------------------------------------------------------------

İzocam Yalıtım Yarışması

Amacı üniversitelerin makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık ve lisans derecesi veren ilgili teknik bölümlerin son sınıf öğrencilerinde mezuniyet öncesi yalıtım bilincini geliştirmek, bu bölümlerin eğitim programlarında yalıtım ve öneminin daha fazla işlenmesini teşvik etmek, başarılı mühendis ve mimar adaylarında yalıtım sektöründe uzmanlaşma isteği uyandırmak, disiplinler arası takım çalışması alışkanlığı edindirmek ve kamuoyu, üniversiteler ve medyada yalıtım sektörünün önemine dikkat çekmek olan İzocam Üniversitelerarası Yalıtım Yarışması'nın bu yıl dokuzuncusu düzenleniyor.

Bu yılki yarışma konusu, Ilgaz – Kastamonu, Oteller bölgesi kayak merkezine yakın bölgede bir "Butik Otel" olarak belirlendi. Yarışmaya mimarlık, makine ve inşaat mühendisliği bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri üçer kişilik ekiplerle katılabilir.

Son Başvuru Tarihi: 6 Şubat 2009
Proje Teslim Tarihi: 27 Mart 2009
Yarışmanın finalistleri 29 Nisan 2009'de jüri tarafından yapılacak son değerlendirme ile belirlenecek.

Jüri
Mak. Muh. Abdullah Bilgin (TTMD Baskanı)
Mak. Muh. B. Hakkı Buyruk (EĐEĐ, TS 825 Koordinatoru)
Prof. Dr. Mehmet Calıskan (Orta Doğu Teknik Universitesi)
Yuksek Mimar Đlhan Kural(Turk Serbest Mimarlar Derneği Baskanı)
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıc (Đstanbul Teknik Universitesi)
Yuksek Mimar Erkan Sahmalı (TurkMMMB Baskanı)
Mak.Yuk. Muh. Levent Tosun (TMMOB Makina Muhendisleri Odası)

 

-----------------------------------------------------------------

Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Resim Yarışması III – Meydanlar
Son Katılım Tarihi :03.04.2009

 

 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi "Meydanlar" konulu bir çocuk resim yarışması düzenliyor. Yarışmaya son katılım tarihi 3 Nisan 2009.
Yarışma Şartnamesine ulaşmak için

-----------------------------------------------------------------

 

 

Türkiye Mimarisi? Fotoğraf Yarışması
Teslim Tarihi :15.04.2009

 

 

Mimarlar Derneği, Türkiye mimarlığı ve mimarlık ortamını, mimari eser sayılabilecek yapıları, sıradan yapıları ve diğerlerini yoruma açmak, bu anlamda mimarlık ortamını anlamaya ve değerlendirmeye katkı sağlamak amacıyla bir fotoğraf yarışması açıyor.

Seçici Kurul:
Işık Aksoy
Selda Bancı
Oğuz Bulhaz
Jale N. Erzen
Murat Gürzumar
Doruk Salancı
Melih Uçar

Teslim Tarihi: 15 Nisan 2009, saat:18.00
Sonuçların Açıklanması: 29 Nisan 2009

Yarışma Şartnamesi ve İletişim için:
www.md1927.org.tr